Aktualności

17 2024-06-17

Niedostępność niektórych usług w dniach 21-23 czerwca 2024

2024-06-17T12:33:58+02:0017 czerwca 2024|Aktualności|

Szanowni Klienci, W związku ze zmianami w zakresie systemów informatycznych, w dniach 21-24 czerwca, dostęp do niektórych usług bankowych będzie ograniczony. Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą szczegółowe informacje. Termin Funkcjonalność / usługa Jakie ograniczenia wystąpią w usługach?   W sobotę 22.06 w godzinach 6:00-12:00 Moje ID Brak możliwości zdalnego potwierdzania tożsamości wymaganego do autoryzacji takich czynności jak np. załatwianie spraw urzędowych, umówienie wizyty lekarskiej, itp. BLIK – transakcje z wykorzystaniem 6-cio cyfrowego kodu Niedostępne będą płatności  przy pomocy kodu BLIK oraz wypłaty BLIK w bankomatach Przez cały weekend od 21.06, godz. 17:00 do 24.06, godz. 6:00 BLIK – przelewy na telefon Wstrzymanie realizacji [...]

24 2024-04-24

Sprzedaż wierzytelności Banku Spółdzielczego w Rajczy

2024-04-24T17:15:22+02:0024 kwietnia 2024|Aktualności|

Szanowni Państwo Bank Spółdzielczy w Rajczy działając na podstawie: Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny; Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe; zaprasza do składania listów intencyjnych w sprawie zainteresowania nabyciem wymagalnej wierzytelności Banku Spółdzielczego w Rajczy, zaklasyfikowanej do kategorii ryzyka „stracone”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.12.2008r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, przysługujących Bankowi Spółdzielczemu w Rajczy. List intencyjny skierowany do Banku Spółdzielczego w Rajczy powinien zawierać: nazwę i dane (REGON, NlP, KRS, RFI) siedzibę, adres i inne dane teleadresowe. Wraz z listem intencyjnym należy dostarczyć: 1) [...]

09 2023-05-09

Zebranie Grupy Członkowskiej Gminy Rajcza oraz Gminy Ujsoły w dniu 2023-05-09

2023-05-09T20:58:47+02:009 maja 2023|Aktualności|

ZAWIADOMIENIE Bank Spółdzielczy w Rajczy informuje, że Zebranie Grupy Członkowskiej Gminy Rajcza oraz Gminy Ujsoły odbędzie się w lokalu Banku Spółdzielczego w Rajczy, w dniu 16.05.2023r. o godz. 1400, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli. Dyskusja i zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku, w tym Oddziału w Ujsołach. Zakończenie. [...]

10 2023-03-10

WIRON – informacje dla klientów

2023-05-09T20:56:40+02:0010 marca 2023|Aktualności|

WIRON - informacje dla klientów W Polsce trwają prace nad nowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. Wskaźnik ten stosowany jest przy wyliczaniu oprocentowania kredytów, a także przy podawaniu kosztów produktów leasingowych, faktoringowych, inwestycyjnych czy ubezpieczeniowych. Oto co już dziś warto wiedzieć na temat nowego wskaźnika o nazwie WIRON. Zanim wyjaśnimy Ci, na jakim etapie są prace i dlaczego zostały podjęte, przypominamy: na obecnym etapie nie musisz podejmować żadnych działań. Twoje umowy kredytowe z naszym bankiem pozostają bez zmian i są w pełni wiążące. Najważniejsze, co musisz wiedzieć o WIRON: Zrzeszenie BPS, do którego należy Bank Spółdzielczy w Rajczy, uczestniczy w pracach nad reformą wskaźników [...]

01 2022-12-01

Ograniczenia w realizacji przekazów z/do Rosji i Białorusi

2023-05-09T20:54:09+02:001 grudnia 2022|Aktualności|

W związku z jednogłośnym przyjęciem 28.11.2022 r. przez Radę Unii Europejskiej decyzji o dodaniu naruszania sankcji do unijnego wykazu przestępstw zamieszczonego w Traktacie o funkcjonowaniu UE, Bank BPS podjął decyzję o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń w realizacji przekazów z/do Rosji i Białorusi. Ograniczenia będą dotyczyć przekazów stanowiących płatność za transport na/z Białorusi towarów sankcjonowanych na terenie Rosji, dla których przekazane dokumenty świadczą o tym, że wymiana towaru dotyczy Rosji. Jeżeli produkt objęty sankcjami wywieziony z UE do państwa trzeciego, w szczególności Białorusi, ma docelowo trafić do odbiorcy na terenie Rosji, Bank BPS uznaje to jako udział w programie obchodzenia sankcji. Realizacja takich przekazów, w ocenie Banku BPS, mogłaby zostać uznana przez instytucje nadzorcze za jawny udział w obchodzeniu sankcji. W związku z tym takie przekazy będą zwracane do nadawcy. Podstawa prawna: Artykuł 12 Rozporządzenia 833/2014 z 31.07.2014 [...]

Przejdź do góry